BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

" Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

Vizuális nevelés módszertana

 

1. Vizualitás, vizuális kultúra és a vizuális nevelés fogalma. Esztétikai nevelés, vizuális nevelés, művészeti nevelés összefüggése.

(Vizuális nevelés az óvodában – Kovács Mihályné – alap, de nem elég. Tervezést nagyon kell tudni.)

A vizuális szó latin eredetű. Látási érzeten alapulót jelent.

A vizualitás lényege a kép látás. Alkotói folyamat. Rendező tevékenység.

Kép: közlés, az információ eszköze, de nem válik ismertté a benne rejlő információ.

A firkahalmaz is érték. Nagyszerű alkotás bizonyos éltekorban.

Hogy emeli ki a lényeget. A tapasztalatokra következtethetünk. Információközvetítés.

A kép vizuálisan megragadható elemei a színek, foltok, tónusok. Ezek értelmezése szubjektív.

Képalkotás:

a, szemléleti kép: Belső kép. Ami a mi belsőnkben kialakul.

b, imitáció vagy ábrázolás: Képileg utánozza a valóságot.

Jellemzői: leképezi a valóságot. Pontos méretek, valósághű arányok. Tudományos pontosság. Az objektív elemek dominánsak. Pl. magyarázó rajzok. (bútordarabok rajzzal, melyik elem hova tartozik – ábrázolt kép) Makettek, modellek, tudományos művek illusztrációi. Pl. virág, parlagfű.

c, megjelenítés, kifejezés: Komponált kép fantáziából.

Jellemzői: szubjektív elemek dominálnak. A valóság, plusz gondolatok, érzelmek, élmények, vágyak, fantázia, egyéni látás, egyéni megjelenítési mód.

Képzőművészeti ipar – népművészeti ábrázolások.

Kifejezés körébe – ábrázolás foglalkozás.

d, szemléleti mű befogadása: mások által alkotott kép befogadása.

 

Vizualitás, vizuális nevelés két faktora

1. Vizuális megismerés – látható világ befogadása, feldolgozása. Megismerés faktora.

2. Vizuális kommunikáció faktora. A láttató tevékenységet jelenti. Sokfélesége, információ feldolgozása, továbbítása. Kreatív faktor.

(rajzolás, mintázás, kézimunka – OAP)

(jobb a vizuális nevelés, leszűkíti a manuális nevelésre. Benne van a látás is – környező világban a hétköznapit is vegye észre. Sima, érdes, vékony, vastag)

Ma már mindenki sajátos módon rajzoljon. Ne várjunk el olyat, amit mi gondolunk. Hagyjuk kibontakozni. Fészekrajz – mert az óvónéni azt mondta. Ez nem belülről jön. Ne mi mondjuk meg mi az. Ő találja ki.

A látásnevelést foglalja magában. A láttatáshoz képalakítás kapcsolódik.

a, Síkon történő kifejezés: rajzolás, festés. Homokba ujjakkal, pálcikával. Agyaglapba, gipszbe tollal, ceruzával.

Készíthet monatípiát.

Színes papírból kép, mozaik. A láttatás síkon történik.

Rajzoljon, fessen, mintázzon.

Festésnél: csöpögtethetünk vizet a betonra, körberajzolhatjuk krétával.

Lapra is festhetünk. Fújhatjuk, folyathatjuk. Hurkapálcával, madártollal húzzuk, keverjük a színeket. Kicsiknél rongypamaccsal. Textil darabba belekötünk egy másik textilt és ezzel nyomatot hagyunk. Ujjal, tenyérrel is fessünk – eszköz nélkül, hogy érezze. Majd vastag ecsettel. Szivaccsal, krumplival, dugónyomattal. Festékszóróval. Textil, papír, pasztellkréta. Filctáblára színes kép. Síkon történő láttatás sokfélesége.

b, Plasztikai munka: Térben való kifejezést jelent. Homokba, gipszbe önthetünk. Agyag – lisztgyurma, színes gyurma, méhviasz alapú gyurma, gipsz, papír.

-Az agyag nagyszerűen formázható. (Első félévben régen csak mintázás volt. Minden ujjperc megmozdul. Nyomot hagy. Gyúrja, élvezze. Majd alakul. Gyúrjon sokat.

-Papírt – gyűrjük. Kemény, lágy papír. Összegyúrjuk és megkérdezzük mire hasonlít ez? Nyuszi…a szerint alakítjuk. Origami.

-Textil, mint anyag. Térbeli formázása. Fontos a mintakövetés.

-Fa – sétálunk a ligetben. Ami lepotyogott, felvesszük. Mintha béka lenne. Rákötünk levelet, virágot, termést. Kiskutya, lovacska, pillangó stb.

-Hóból is készíthetünk – hóember vagy más forma. Virágláda segítségével téglákat készítünk, ezekből hókuckót alkotunk, rácsepegtethetünk, ráfesthetünk.

Agyag, textil, kavics, kő.

-Gipsz – a legtehetségesebb gyerekeknek. Formába. Belevéshet, belekarcolhat.

-Viaszból is

-Szappanból is faraghatunk.

c, Építés: A mikro és makrotérben.

Térben való rendezés, komponálás. Asztallap, szőnyeg, udvar – legó, dobozokból labirintusokat, növényi rész, szárból kuckót. Festeni lehet kívül, belül.

d, Környezetalakítás:

Az udvarrészt a gyerekek segítségével alakítjuk. Rendezett, rendezetlen rész. Összegyűjtött kavicsokat mibe rakom – faragott tál, gyékény vesszőkosárba, dobozba. Ablakpárkányra. Feldíszíteni ágakat selyemmel, alá termésbábok. Virágláda vásárlásba bevonjuk a gyerekeket. Milyet vegyünk a piacon. Megvásároljuk, elrendezzük. Fejlődik ezáltal.

Ünnepek jellegének megfelelően. Karácsonyi, farsangi, húsvéti, tavaszi ünnepek. Rengeteg lehetőséget adnak. Színek, képek, ablak dekorációja. Legyen részese a gyermek.

e, Műalkotás:

Az óvodás kor idején. 8-10 műalkotással találkozzon a gyermek. Helyi lehetőségek. Fafaragó, fazekas, templom, térplasztika szobor. Kinek a szobra, mi az. Tájkép, csendélet, portré. Boldog, rosszkedvű, mérges stb. Emberi kapcsolatokat ábrázoló alkotásokat is mutassunk meg a gyerekeknek. Történelmi eseményeket ábrázoló alkotásokat is. Épületek, népi, építészeti értékek, templomok, kastélyok. Népművészeti tárgyak. Nagymama, anyuka készítette, hímezte, varrta, faragta. Érintse meg. Legyen gondolata. Nagykalap, ruha – abban pompáznak.

 

Vizuális aktív faktor – OAP-t is tudni kell, de nem elég.

 

A látáskultúra fejlesztése, vizuális közlő nyelv magas szintű elsajátítása. Közlő nyelv ismerete. Rajzeszközökkel rajzolni. A vizuális képességek rendszerét fejlesszük. Gyarapítja a vizuális megismerés képességét. Lényeg kiemelését tükrözi. Eredményeként adekvát világlátás alakul ki.

Vizuális képességek, vagy azok tárgyiasult formái.

A személyiség kreatív vonásainak erősítése.

 

Esztétikai nevelés (könyvben)

Az esztétika görög-latin eredetű szó. A művészet és művészeti alkotások elmélete. Filozófia ága. Művészeti alkotás módszerét, kérdéseit vizsgálja. Filozófiának egy ága. Művészet elméletével és gyakorlatával foglalkozik.

Az esztétikum fogalma: Az esztétika vizsgálatának tárgya, amely a természeti és társadalmi környezetben és a művészetekben jelenik meg. Megjelenik az érintetlen természetben is, amihez az embernek is köze van. Állatok, növények, természet, társadalom – hogyan viselkedünk fontos. Régen íratlan szabály – megszólítás, köszönés. Minden ami emberi a természetben és a társadalomban. Minden, amiben benne szunnyad az ember lényegű.

Szép, ízléses, művészi. Az ellenpólusok megjelenése. Pozitív és negatív pólusa van. Összetett szubjektív minőség. Egyes emberek, korok, társadalmi rétegek eltérő módon viszonyulnak az esztétikai minőségekhez. Van akinek tetszik van akinek nem. Életkortól is függ, nekünk mi a szép.

Esztétikai nevelés: Olyan képességek fejlesztését értjük, melynek birtokában felfogják, átérzik, helyesen értelmezik a szépet a természetben, a társadalmi életben, a művészetkeben. Olyan képességek nevelését értjük, melynek birtokában a szépet alkotó tevékenységekben, viselkedésünkben nyilvánul meg.

Esztétikai fogékonyság kialakítása: felfedezni, felismerni legyen képes. Rácsodálkozás.

Alapfeltétele – ép érzékszerv.

Széppel való találkozás. Esztétikum iránti fogékonyság, érdeklődés. Gondolatokat ébreszt. Lássa, érezze. Alkotó, elemi. Esztétikai alkotó képesség.

Az esztétikai nevelés feltételei: Fontos a természeti és társadalmi környezet esztétikája. Jelenjen meg a szobában. (lecsorbult pohár, koszos, szakadt terítő ne legyen) Megfelelő eszközöket biztosítsunk. Ezek összefüggései.

Művészet befogadására történő nevelés a művészek által. Témája, színvilága, technikája.

 

2. A vizuális nevelés célja, feladata az óvodai nevelésben. A vizuális nevelés módszertanának kapcsolata a tudományokkal és a művészetekkel. A vizuális nevelés elméletének és gyakorlatának kutatási módszerei.

(Tankönyvben benne van.)

Mi a pedagógia? Mi a pszichológia? Kapcsolódási pont a művészetekkel. Képzőművészettel – szín, ritmus, népművészettel – tárgyi kultúra, anyagok, agyag, vessző, gyékény, szalma, gyapjú) való kapcsolata.

Vizuális problémák.

(vásárhelyi – kerámia a falon, váza, vessző, gyékény, tároló edények)

Elvesztettem zsebkendőmet – szépen hímzett legyen. Kalap szalaggal feltűzött, bot színes szalaggal.

 

3. A vizuális megismerés. A látás elmélete – a szem szerkezete, működése, a látás mechanizmusa. A színlátás, térlátás, színlátás zavarai. A látásnevelés, a vizuális élmény.

 

A vizuális megismerés értelmezése: A látható világ feldolgozása, értelmezése, befogadása. A megismerés céljából analizálunk. Vizsgáljuk a vizuális jelenségeket. Odanézünk, megfigyeljük. Formában, színében is vizsgáljuk.

Vizuális probléma – szín, forma, ritmus, fény-árnyék. Hogyan fejezi ki. Rajzolás, mintázás közben figyeljük. Formálhatóságát, alakíthatóságát. Amikor szemléljük a formát, látványt nagyon sok információ éri a gyermeket. Tudjuk jól és tapasztaljuk, hogy nem mindig pozitív. Tv és videó nézés – eltorzított figurák. Érthetetlen számukra. Nem épül be a tapasztalatok sorába, feldolgozatlan marad. A gyermek fél, szorong, agresszív lesz. Érthetővé kell tenni a számára.

Látás nevelés – saját érzékelése, felfogások révén jusson helyes ismeretekhez. Minél több érzékszervre hasson. A gondolkodás, az alkotó látás képessége, analizáljuk, szintetizáljuk, absztraháljuk, elvonatkoztatunk. Lényegkiemelés, ítéletalkotás fejlődik, az alkotó képzelet, vizuális élmény képesség. Képes legyen élményként megélni. Pl. egy kavicsnak tudjon örülni, hazavigye. A látvány értelmező, lényegkiemelő képesség. Alaki különbségek észrevetetése. Előbb a nagyobbat vegyük észre, utána a kisebbet. Montessori színskála.

 

Csarnokvíz, szemtest, retina, látóidegek. 130 millió sejt található. Pálcika – kék, zöld, csapok – gyenge fényben nem működnek. Sötétben homályosan látunk. Szürkületben kéket és zöldet látunk.

Retinakép - tárgyilagos. Minden és semmi. Szelekciót is végez. A látás a tudat műve. Tanultság. Úgy vigyáz rá, mint a szeme világára.

Retina – felfogja a vizuális jelenségeket és a tulajdonságokat. Fontos a tapasztalás és ellenőrzés. A tapasztalás irányítása pedagógiai feladat. Több látásélmény. Láttatni kell.

Optikai kép – szelektívebb. Tudatunk belő képpé alakítja.

Belső kép – személyes átalakítás, szubjektív tudati kép. Aktív – tudatunk újrateremti, újraalkotja a retinaképpel közvetített jelenségeket.

Őszi rózsacsokor

-Mennyire vagyunk vizuálisan érzékenyek?

-Látja, csokorba szedi, piacra viszi

-Ősz jut eszembe róla, színek

Csak úgy válik belsővé, ha viszonyulok hozzá. A világ a valósággal való kapcsolat. Közvetített. A belső kép képi összefüggést megállapító ítélet.

Vizuális ítélet: Minden információ ítélettel kezdődik, amelyek a jelenségek összefüggéseit képek összekapcsolásával tükrözik. A belső kép alakítása, gondolkodás képekben.

Vizuális logika: A már felhalmozott vizuális ismeretekre támaszkodik. Keresi a lényeget, az állandót.

(őszi rózsa; színskála előző tapasztalatokra, ismeretekre támaszkodik)

Hogyan alakul a belső kép. Retina kép. Optikai kép. Belső kép. A belső kép alakítása belső képekben. A logika befolyásolja hogyan válik belsővé. Hol láttam, eltűnnek, felerősödnek.

Vizuális képzet: A felhalmozott emlékképek ebbe csapnak át.

Ízlés: ápoljuk és gazdagítsuk.

Fantázia: Képzetekből táplálkozik. Látványt tudatosítson, akkor válik belsővé.

Vizuális élmény: a látványhoz fűződő érzelem. Van pozitív és negatív pólusa is. (negatív élmény – lépcső – tériszonya volt. Besatírozta mindig a végén a rajzait, mert anyukájának úgyse tetszik)

Szín, anyagok, fény, színlátás. Komplementer kontraszt. Mennyiségi és minőségi kontraszt. Tónus kontraszt. Hideg – meleg. Kiegészítő vagy komplementer. Szimultán kontraszt. Színrtévesztő, színvakság – az óvónő küldje szakemberhez.

 

4. Vizuális kommunikáció. A vizuális közlőnyelv összetevői (kontrasztok, tónus, szín, forma, faktúra, szimbólumok stb.). A vizuális közlőnyelv alapelemei: pont, vonal, folt, felület, kompozíció, szín, ritmus. A képmező, képtér, képi helyzetviszonyok, képi minőségviszonyok, anyagszerűség.

 

Vizuális kommunikáció: Vizuális közlőnyelv, a láttatás sokfélesége.

Kommunikáció: érintkezés, kapcsolatteremtés. Kapcsolatok és érintkezések rendszere és formája. Önismeret is fejlődik. A környezet és társadalom megismerése.

Vizuális kommunikáció: Vizuális jelekkel történő érintkezés.

A jel, valamit helyettesít. Formává lett tartalom.

Adó – üzenet – vevő. Üzenetet hordoz. A valóságból táplálkozik. A társadalom által meghatározott. Fontos az a rendszer, amelyben az üzenet értelmet kap. Kódot ismerni kell. A valóság viszonyát.

Index típusú jelek. Oksági összefüggés. Ilyen egy grafikon.

Ikon típusú jelek: (Fénykép. Ha az oviban van meg kel fordítani, ha nincs, visszafordítjuk.)

Hasonlóság van a jel és jelentése között. Ikon típusú jelek. (ruha cédula, gyermeknek be kell karikázni, alá kell húzni, iskolában piktogramok jelzik.

Szimbólum típusú jelek: - megállapodás

 

A vizuális közlés formái: objektív és szubjektív

 

Objektív - ábrázolás: -primer, elsődleges: megfejtő, elemző, értelmező ábrák és az ábrázolás látvány után

                -direkt közlés: szemléltető, magyarázó, tájékoztató

A mindennapi megismerés, a valóság gyakorlati és tudományos közegében jelentkezik.

 

Szubjektív – kifejezés: -indirekt – kik laknak ott, milyen a család összetétele, anyagi helyzet, ízlés, igényesség, társadalmi hovatartozás, vallás, kultúrához való viszony. Humán vagy reál. Mi a hobbija, ruházat.(mindenki hoz 5-5 tárgyat és ki kell találni, ki választotta ki)

                                        -személyes

Tárgyformálás, környezetalakítás, díszítés, kollektív kifejezés.

Személyes közlés: önkifejezés, alkotó tevékenység – az egyetemes valóság esztétikai elsajátításához szükséges.

Tk. Mi a kontraszt és milyen kontrasztok vannak. Képi minőségi viszonyok. Mivel közvetít egy kép. Ellentétek, színek.

Ellentétek:

Formakontraszt: méret, szűk-tág

Karakter kontraszt: üres-telített

Színkontraszt:

Fénykontraszt: fekete, csillogó, fényesebb

Felület kontraszt: sima-érdes, rusztikus, rücskös, cizellált

Vonal kontraszt: egyenes-görbe

 

Képi helyzet viszonyok. Sorolás, kapcsolás. Forma ritmus, tömeg ritmus.

 

Könyv: A képzőművészet és a gyermek kifejező eszközei. Vizuális megismerés és kommunikáció kikeresni.

Gyakorlat közeli: milyen feladatot ad a kompozíciós készség fejlesztésére. Leveleket gyűjtünk és abból egy kompozíciót készítünk. Ritmus, szín. Periodikus ismétlődések. Tapssal előkésíthetem Guggol, áll (1 piros alma, 2 zöld alma) hátha úgy festi ki.

 

5. Vizuális művészetek, a művészet funkciója. Találkozás az alkotásokkal. Műfajok, technikák, eljárások.

 

Művészet: A valóság tükrözése a szubjektum által.

Vizuális művészet: Látás útján befogadható, élvezhető.

Képző, fotó, pantomim, alkalmazott grafika, reklám grafika, ipar, színház, mozgás

A művészet funkciója: Mit közvetít a mai ember számára a művészet.

-Esztétikai funkciója van: Gyönyörködtet.

-Aktivizáló funkciója van: Gondolkodást, érzelmet aktivizálja. Emlékek, élmények, hangulat, gondolat. Aktivizálhat tettre, cselekvésre is. Befolyásolja a tetteimet, cselekedeteimet.

-Minősítő funkció: A tudat formálást is megcélozza.

-Nevelő funkciója is van

-Megismerő funkciója is van: ismeretek

A jobb félteke az érzelmeké, képeké, vizualitásé

A bal félteke a ráció, fogalom, szó, tudományos megismerés

-Személyiségépítő funkció: Az összes funkció összegződik

-Rekreációs funkció: szórakoztatás, felüdülés, kikapcsolódás

 

Találkozás a műalkotásokkal

A 3-4 év alatt 8-10 műalkotással kell találkozni a gyermeknek.

Ovigaléria. Elhelyezni évszakonként a műalkotásokat. Gyermekhez közel álló műalkotásokat vigyünk nekik. Szobor vagy plasztika, épület, népművészeti, iparművészeti alkotás témája. Festmény, grafika, tájkép, csendélet, emberi kapcsolatokat ábrázoló alkotások. Anya – gyermek – testvér. Életképeket bemutató alkotások. Adott településre jellemző, jellegzetes. Tarisznya, orsó, guzsaly, rokka, búbos kemence. Tájház, kastély, vár, templom. (Tessedik temploma, szobra)

A személyes kapcsolat nagyon fontos. Gyönyörködés, rácsodálkozás.

 

Műfajok, technikai eljárások

A képzőművészet iskolája

Művészeti technikák.

Festészet – tábla vagy függő képek

               - építészethez kapcsolódó monumentális technikák

Mire: Fa, vászon, papír, porcelán, bőr, textilre is festhetünk.

Mivel: olajban, vízben oldódó festékekkel, tempera, akvarell, vízfesték.

Freskó, szkrettó

Mozaik, üvegfesték, montázs, kollázs, magas, mély nyomás.

 

Művészeti technikák:

„Techneé” görög eredetű szó.

„Művészet”, „mesterségbeli ügyesség”, „művészeti ügyesség”

Műhelyekben ismerték meg. Középkorban kőfaragók, ötvösök, fazekasok mellett. Céhek műhelyében tanulták meg. Utána kezdték a szellem művelését. Firenze, Róma. Szigorú szervezettségben működtek.

Magyarországon az 1700-as évek második felében 1778-ban.

Budai rajzoló iskola, amely a mai képző és iparművészeti iskola elődje.

1871-ben, mint egy rajziskola indult. Képzőművészeti Főiskola, Egyetem elődje.

1883. Képzőművészeti Egyetem

Nagy jelentőségűek a művésztelepek. Nagyhányai, Szolnoki, Szentendrei.

Nem csak azt tanulták meg, hogyan kell faragni, tanulni, hanem kiszolgálták a mestert. A legalantasabb munkákkal kezdték.

 

Művészeti technikák:

1. Szobrászat

3 dimenziós, körbejárható, térben jelenik meg. Valóságos térben, megfoghatóan ábrázol.

Óvodában plasztikai munka. Térbeli forma létrehozását jelenti.

Minden műalkotás tervezéssel történik, rajzzal, vázlattal. Kicsiben elkészítik agyagból, gipszből. Elkészítik az agyagmintát. Agyagmintából forma, ebbe öntik.

Anyagai: agyag, gipsz, kő, márvány, fa, bronz

Műfajai: dombormű, kis plasztika, érmészet, monumentális szobrok.

Óvodában:

- agyag,

-gyurma, liszt főzött, só-liszt gyurma, 2/3 liszt - 1/3 só

-Gipszöntés nagycsoportban előfordulhat. Gipsz faragás tompa élű késsel.

-Hó, (hókuckó, hóvár, hómackó) Színes vizet meg lehet fagyasztani, ezzel lehet díszíteni.

-Homok

-Kő – rátalálunk, kereshetünk, ami valamire hasonlít. Rá is festhetünk. Asszociációs képességet fejlesszük. Kavics, mintha ez egy ismerős forma lenne.

-Fa, gallyak – úgy nőtt, vagy úgy tört le. Kismadár, teknősbéka.

-Papírplasztika – gyűrhető, téphető, vágható, papírmaséból állarc. Gyűrjük, folyékony gipszbe belemártjuk úgy formáljuk. Papírcsíkot harmonikába hajtjuk. Nagycsoportba virág, béka hajtogatása. Dobozokból téri kompozíció. Sárkány, robot, épületkomplexum.

-Textil – összecsomózunk fonalat, textilt, babát is készíthetünk, később bábut.

-Viasz – faragható, méhviasz kéz melegére formálható

-Szappan – jól faragható

Először az alapokat kell megtanítani. Az agyag pótolhatatlan, nem helyettesíthető mással. Felrakjuk a formát.

Plasztika – agyagból való mintázás. Legközvetlenebb, a legtöbbet elárul az alkotójáról. Égetéssel válik tartóssá. Az égetett föld neve terrakotta – égetett agyag színe. Táncoló parasztfigurák.

-Kő – faragással készül.

-Fa – is faragással készül. Lehántjuk mindazt, ami felesleges. Tölgy, hárs, bükkfa. Festéssel is színesítették. Az idő vasfoga megmutatkozik.

-Bronz – vörösréz és ón ötvözete. Ez a legtartósabb anyag. Öntéssel történik. Szobrászat agyagból, gipszből, homokágyba negatív forma, beleöntik a fémet, cizellálás, finomítás, lecsiszolás másik mesterember munkája nyomát, mozgalmas plasztikákat hoznak létre.

-Elefántcsont –Indiába, Kínába, középkorban. Nagyon értékes, csak miniatűröket készítenek.

-FestészetKét síkban történő ábrázolás művészete.

Festeni lehet fára, vászonra, papírra, üvegre, bőrre, agyagra, fémre, porcelánra, vakolatra. Festék természetes, vagy mesterséges. Színes porból és az azt oldó kötőanyagból készül. Megnevezését a természethez viszonyítva tudjuk megtartani.

Kék –tenger, ég, jég, szürkés, lilás, indigó, zöldes, nefelejcs, ibolya

Kötőanyaguk – vízben oldódó (enyv, tojás, méz),tempera, vízfesték vagy nem oldódó (lenolaj, olajfesték) óvodában nem használjuk.

Festéstervezés: színismeretre apelláljunk

A festék anyagától függően megkülönböztetünk:

-freskó

-olaj

-tempera

-akvarell

-pasztell képet

Rendeltetése

-Építészettel kapcsolatos monumentális kép – freskó a legrégibb, falra vagy mennyezetre. Nedves felületű mészrétegre viszik fel, kémiailag egyesül, lenyűgöző hatású

-Tábla vagy függőkép – üde színhatás

-Secco: a vakolat teljes kiszáradása után kerül sor a festésre. Hamvas színhatás.

-Scraffitto: bevésést, belekaparást jelent. Az épület homlokzatán jelentkező. Egymásra színeket visznek fel és visszakaparják.

Óvodában megjelenhet. Zsírkréta + szappanos víz, sötét színű festés vagy tus, golyóstoll betéttel visszakaparjuk és dekoratív mintát kapunk. Lényeg, hogy vastag réteg maradjon a lapon. Reneszánszban, Itáliában jelent meg.

-Mozaik: színes kő, kerámia üvegdarabok kötőanyagba illesztve. A színnek elsődleges szerepe van. Falba beillesztik vagy ott készítik el. Fal és padló a görögöknél mozaikból van. (Velencében a padló egy részét szőnyeggel takarják.)

Óvodában papír mozaik. (természet – búza, árpa, zab, hüvelyesek, bab, borsó, lencse)

Fontos követelmény: a képmező teljes felületét ki kell rakni. Fuga résznek kifejező ereje van. Annak is ami kilátszik. Villanjon ki az alaplap. Lehet tépni, vágni, konfettiből színeket ragasztani.

-Üvegfestés: 13. században a mozaik helyére lép. Nagyobb szerepet kap. Ólomkertben színes üvegeket helyeznek el Maguk égetik színesre az üvegeket és ezt helyezik egymásra. Fekete kartonra átlátszó papír. Üvegfestékkel festünk az ablakra.

Vízben oldódó festék.

-Tempera vízzel hígítható, de száradás után vízben nem oldódik. Utólagos javításra, keverésre nincs mód. Fára, vászonra, papírra festhetünk vele. Száradáskor kivilágosodik, fénytelen, felülete száraz, matt. (Szőnyi – Derkovics munkái)

-Akvarell: speciális akvarell papír. Papírra történő, természetes eredetű, jól keverednek, lazúros, áttetsző. Nedves és száraz felületre is lehet kenni. Száradás után is vízzel összemosható.

Először vázlatkészítés. Önálló technika lett. (Loch Károly, Székely Bertalan, Barabé)

 

-Pasztell (kréta): Átmenet a festészet és a rajz között. Pasztell felületet ad. Fedő festék. Impresszionisták használták. Jól lehet keverni. Bátran. Eldörzsölni is lehet.

Rusztikus felületűre. Engri papír felületén megtapad. Az alapszín is része. Fixálni kell – hajlakkal.

 

-Olajfestés: Óvodában nem használható. Legszélesebb körben használt. Fa, vászon, papírra alapozás után. Sok színárnyalat hozható létre. Általános alkalmazása. Németalföld. Tökéletes a fedőképessége.

 

-Rajz és sokszorosító grafikai eljárások.

„Grafika” – görög eredetű szó, rajzolást, írást jelent.

A rajz önálló műfaj. Minden alkotómunka alapja a rajz. A rajzolás minden fajta ábrázolás lelke és forrása és minden tudomány gyökere. Michalangelo is rajzolni tudást nagyon fontos kincsnek gondolja. Rajzolni tanulni.

Anyaga a

-Ceruza, kemény, puha. A B jelzésűek feketébbek, puhábbak, könnyebb javítani. H jelzésű vékonyabb vonalakra van.

-Szén: Bársonyos, fekete színű. Durva felületű papírra. Fixálni kell, mint a pasztellt.

-Tus: Nem javítható. Lehet vonalszerűen, ecsetheggyel, vízbe. Tónusozni lehet. A rajz lelke a vonal.

-Színes ceruza

-Zsírkréta

-Filctoll

 

Sokszorosító grafikai eljárásoknak három fajtája van.

1. Magas – a kiemelkedő részek adják. Linol metszet, fa metszet. Szál irányába korongot. Belevisszük a mintát. Érintetlenül hagyott részt festjük. Krumplinyomat.

2. Mély – rézkarc, rézmetszet. Az ábrázolást és a formát mélyítik. A rézt viasszal kezelik. Savval érintkezik, ott kimarja a metszetbe, karcolásba belemegy a festék, belemegy a papírba.

3. Sík nyomású technikák – kőnyomat vagy litográfia. Olajos, zsíros anyaggal kezelik. Itt nem marad fehér. Ahol nem kezeltük, ott fehér marad.

Monotípia: üveglapra nyomdafestékre hengerrel rátesszük a lapot és rárajzolok fa pálcikával vagy tollal. Nyomdafesték, linolfesték sűrű, vastag.

Kollázs technika: „Kollage” szóból származik, ragasztást jelent.

Montázs: „Monter” igéből származik. Összeállít, felvisz, ezt jelenti.

Valamilyen idegen anyag aplikálása a képbe. Olajfestékbe beleragasztva fotó vagy csipke darab.

Különböző jellegű és anyagú egyberendezést jelent.

Fotómontázs: eggyé aplikálás, egységes képpé komponálása.

6. A vizuális nevelés szerepe a személyiség megismerésében és fejlesztésében. A kreativitás jellemzői. Speciális nevelési feladatok megvalósítását segítő eljárások. Rajztesztek. A személyiség tükröződése a gyermekrajzokban.

 

A rajz nagyon sok mindenről mesél.

Alap: a gyermekek szeretete, odafigyelés.

Rajz lehet: -lineáris típusú: finoman nyúl az eszközhöz, precíz.

                  -haptikus kidolgozás: sikeres a térbeli kidolgozásban

                  -pattener: mintában, szerkezetekben gondolkodó. A gondolkodás korán indul. A rend maga a jelentés.

8 alkotói típust különböztetünk meg.

Alkotó, alakító típusok

 

1. Ellentét párok szerint.

 

2. Milyen a kiindulása.

-Vizuális – mindent a látvány alapján rajzol

-Képzeleti kiindulás – szabad asszociáció, képzelet vezérli.

 

3. Hajlama

-Grafikus hajlam – sötét színek, vonalakkal tudja magát kifejezni.

-Kolorista

4. Képzelet működése

-Lírai – környezettel együtt él, magányos, csendéletfestés, virágok, virágcsokrok, hull a levél, színek, statikus motívumokat kedveli.

-Dramatizáló: mozgalmas, eseménydús

 

5. Előadásmód

-Dekoratív

-Térbeli

 

6. Kifejezési mód

-Expresszív: vizuális élmény meghatározó, a befogadó ahogy megéli

-Intellektuális: ráció útján közelít a látványhoz

 

7. Munkamód:

-Felszínes

-Pedáns

 

8. Alkotó, felfogó mód:

-Látási

-Motoros (mozgásos)

 

A kreativitás jellemzői

Érdeklődő, kíváncsi, más a személyiségjegye. Nyitott, fogékony, megfigyelő, meglátó. Könnyedség, rugalmasság, eredetiség a gondolkodásában. Asszociatív gondolkodás – tócsa, festékpaca. Alkotó képzelet, átformálási lehetőségek keresése, találékonyság, véletlen megragadása, feldolgozása. Felfedező, elemző, bizonyító képesség. Alkotó folyamat végig vitelének képessége. Napokig kísérletezik.

Motiváció: fékezhetetlen kíváncsiság, vállalkozó szellem, komplexitás, ötletgazdag játékokhoz vonzódik, teljesítményorientált.

Nyugtalan az egyik alkalommal, másik alkalommal napokig ugyanazzal babrál. Kételkedés, megszállottság, kitartó céltudatosság, kudarctűrés, játékosság, humor. Kritikus az óvónénivel.

 

Kreativitás fejlesztése:

Önbizalom fejlesztése. A gyermek ötleteit, erőfeszítéseit méltányoljuk. Időt és teret hagyjunk a kreativitásának. Másképp gondolkodás elfogadása. Jó dolog új utakon járni. Felderítés, a kutakodás, a gondolkodás. Bátorítani. Engedni, hogy tapasztaljon. Más ötletekkel való megismertetés. Tiszteletet erősíteni önmagunk és mások iránt. Engedély a képzelet szabad szárnyalásához. Újszerű gondolkodásra bíztatás.

A személyes hibákból tanulás a legjobb.

(Tk.)

 

7. A vizuális nevelés gyakorlatának elvi kérdései. A vizuális nevelés történeti áttekintése az óvodai nevelés alapdokumentumai alapján 1953-tól napjainkig. Vizuális nevelés az alternatív pedagógiákban és programokban.

 

Juxta pozíció: Mérei-Biné

Részek külön vannak.

Óvoda-család: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadó óra

Firka nagyon fontos.

Kiscsoport – nagyméretű lap, vastag ceruza, élvezi a mozgást. Egész testtel mozog. Öröme leljen benne, jól nyomot hagyó.

(1 projekt. Programozni a heteket. Idő, alma, tök, maci – táplálkozás, méz)

 

8. A vizuális problémák rendszere. A fejlesztés tartalma. A vizuális nevelés folyamatának szerkezete, a tevékenységekhez ajánlott módszerek.

 

9. A tanulás-tanítás a vizuális nevelésben. A vizuális nevelés szerepe az óvoda főbb funkcióinak teljesítésében. Az óvodai nevelés alapelveinek érvényesülése a vizuális nevelésben. A vizuális nevelés koncentrációja más nevelési területekkel.

 

10. Hosszú távú tervezés – tartalma, felépítése. Feladatsorok tervezése. Hagyományok, népszokások, a népművészet szerepe az óvodai vizuális nevelésben. A vizuális nevelés szervezeti formái.

 

3 hónapra elég ütemezni.

Ütemterv.

Projekt módszer, projektben való tervezés.

(kis csoportban nem helyes a levélnyomat készítése)

 

1. Előzmények                      2. Fejlesztés iránya    3. Tevékenység tartalma       4. anyag és

                                                                                                                                    eszközigény

 

Élmény és tapasztalat              1. Speciális vizuális    

Szerzés                                    nevelés: ritmus, szín

                                                Forma, tér, kompozíció

                                                Kerül előtérbe.

                                                Kevert színek megismertetése

                                                Kompozíciós készlet

                                                2. Technikai megvalósítás

                                                3. Általános nevelési feladat

 

Vizuális probléma: Tk. helyzet, ami fejlesztésre vár. Tudni kell!!!

Középső csoport – színkeverés

Nagy csoport – árnyalatok megkülönböztetése

2. Levélnyomat technikájának megismerése

3. Gyerekek neveltségi szintjéből következik.

Élmény határozza meg a tevékenység tartalmát.

(2 témát és 2 technikát kell megadni)

 

Projekt – 3-5 hétig tart. Meghatározza a tevékenység tartalmát.

„Az ember mindent meg tud csinálni, amit akar, ha azt akarja csinálni, amit tud.”

Sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. Elöl állnak a gyerekek, hátul, a pedagógus támaszként.

Adott témához kapcsolódó összefüggések feltárása.

Projekt módszer: Tanulói tevékenységeket tervezi, nem pedig ismereteket és készségeket.

Élethelyzetben probléma keletkezik.

A projekt jellemzője: A probléma több szempontú megközelítése. Tevékenységorientált. Valóságos feladatot élethelyzetben tanulnak. Integrálja az egymáshoz kapcsolódó ismereteket. Játék, munka tanulás egységet alkot a tevékenységben. Mikrocsoportban hatékonyabb a kommunikáció. Több nap vagy hét folyamán alakul ki. Bővül a gyerekek elképzeléseivel. Láthatóvá kell tenni.

 

Gyakorlatban:

-Témakör keresése, megfogalmazása.

-Terv készítése.

-Témakörhöz kapcsolódó tevékenységek tervezése. Témakör – integrált lehetőségei – tevékenység.

-Források feltárása, megszervezése, mozgósítása.

-Családokkal kapcsolatot teremteni.

-Projekt véglegesítése. Ki, mit vállal.

-Komplexitást segítő eljárások.

-Szocializációs feladatok.

-Játék, anyanyelvi fejlesztés lehetőségei.

-Produktumok. Élményeket, ismereteket tartósítják.

 

Szőlő: -szüret, -must-bor, -gyümölcs-saláta, -levél-lenyomat, -forma, szín, íz, -hordó-donga,

-venyige-szövőkeret-báb-baba-lugas, -puttony, -tánc, -mese-vers, -dal, -játék.

Levél lehet poháralátét. Présszüret. Puttonyba szedjük. Présbe kerül, must lesz belőle, ami a hordóba kerül, ebből bor lesz. Szüreti mulatság. Élősarokba fel is akaszthatjuk a szőlőt. Ki mit vállal a szürettel kapcsolatosan. Borvidékek tanulása. Díszítő motívum, nyomat.

Projekt szerű tanulás. Csősz, madárijesztő. Lopótök. Lipem, lopom a szőlőt.

Cselekvésekben, tevékenységekben fejleszt.

Műalkotás: szőlő

Érik a szőlő…, Ettem szőlőt…, Badacsonyi szőlőhegyen…

Otthonról hozhatunk különleges üvegeket, boros címkéket.

-Váratlan módosításoknak teret ad. Önállóan döntsenek, válasszanak.

-Hatékony tanulást biztosítja.

-Ismeret megszerzésének folyamatára helyezzük a hangsúlyt. (maga csinálja)

-Eszközök és tevékenység feltételek biztosítása.

-A gyermek előzetes ismereteire épülő pedagógus magatartás. Együttműködéssel alakul ki a tevékenység.

-Ösztönző stílus fontos

-Problémamegoldást segítő hozzáállást feltételez.

-Integrálni tudó módszerek.

-Szülőkkel való együttműködés.

-Ismereteket befogadó magatartás kerül előtérbe a szemlélődő magatartás helyett.

 

A megfigyelés, kísérlet, mérés, vizsgálat a gyerekek tevékenységében szerepet kapnak

Óvoda helyi programjától függ.

Évszakok, ünnepek, ünnepélyek, óvoda hagyományai, élményszerzési lehetőségek, óvoda helyi programja, folyamatosság, fokozatosság, tudatosság a hosszú távú tervben. A gyermek életkorához igazodva. Népszokások. Mihály napi vásár, szarvasi szilva nap, karácsony, húsvét.

 

Kötött és kötetlen foglalkozás a TK-ben.

Páros – párban dolgoznak a gyerekek.

Gyapjúfonálból kisbaba, berzselés, batikolás.

Mikrocsoportos formában – múzeum és tárlat látogatás.

A fejléc informál arról, hogy hol, mikor történik. Helye, ideje.

Előzményei: legutóbbi pl. festés, volt nyári élmények; nyomat; technikai előzmény.

Őszi levél. Gesztenyefa levél című vers.

Környezet tevékeny megismerése.

 

A tevékenység feltételeinek megteremtése.

Előzmények: -séta szervezése a ligetben; virágültetés, vásárlás; papírfajták gyűjtése

-hely

-belső feltételek, motiváció – ne írjuk, beszélgetés az őszről – illat, dal felidézheti. Fénykép, tárgy, almaszüret, termések gyűjtése, avar zörög, hempereghetünk, szétszórhatjuk. Vers, mese részlet. „Nézd, mit találtam!” Belső képeket aktivizálja.

 

3 motivációs lehetőséget kell tervezni.

Liget, rét, játékirányítás.

Külső feltétele, légkör teremtése. Meg kell fogalmazni, mit csinálunk.

Differenciált irányítás: Próbáljuk rendezetté tenni. Felfedeztetni levél pillangó szárnya. Gesztenye levele – óriás tenyere – esernyő.

Levél ragasztás papírra.

Olyan üres, mit tennél még ide?

Értékelés, folyamatos pozitív megerősítés.

Nem direkt módon.

Motiváció: elbeszélés, találós kérdés, téli kép szétvágása, összeillesztése, a levél mit jelenthet, kakas taréj, tündér szoknyája.

Legalább 5 feladatot – hosszú távú tervnél – feladatsor tervezése – őszi levél festése

 

11. Rövid távú tervezés tartalma, felépítése. A vizuális tevékenység vázlata. Múzeumok, alkotóházak szerepe a vizuális nevelésben. A vizuális nevelés folyamatának szerkezete. Vizuális játékok. Egy ünnepkörhöz kapcsolódó vizuális tapasztalatszerzési lehetőségek.

 

Múzeumok feladata: Látogatók fogadása, megismerés, szórakozás, felüdülés. Életkornak megfelelően tegye nyitottá, élményszerűvé. (Iskolásoknak feladatlap – keressék meg mivel halásztak…) GyöngyfWeblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 260
Heti: 901
Havi: 4 656
Össz.: 1 343 539

Látogatottság növelés
Oldal: Vizuális nevelés módszertana
BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő - © 2008 - 2022 - ovodaivilag.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »